VT Farm - шаблон joomla Форекс

Б.Б.K 36.99я7

УДК 641.5(035)

В 49

Відтворення цієї книги або будь-якої її частини заборонено без письмової згоди видавництва. Будь-які спроби порушення авторських прав будуть переслідуватися у судовому порядку

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 
            (Лист № 1/11-3842 від 15.08.2008 р.)

Рецензенти:
Н.Г. Ничкало, д.пед.наук, проф., дійсний член АПН України, академік-секретар Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти АПН України; 
В.І. Дробот, д.техн.наук, проф., завідувач кафедри технологій хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів Київського національного університету харчових технологій; 
M.I. Пальчук к.пед., наук, доцент, директор Сімферопольського ВПУ ресторанного сервісу та туризму.

 

Висоцька Л.Є., Страцинська І.А., Тлумачний словник кулінара: Навчальний посібник / 2-ге видання, стереотипне. 
          За заг. ред. В.О. Радкевич. − Львів: «Новий Світ − 2000», 2013. − 416 с.

ISBN 978-966-418-093-8   © Висоцька Л.Є., Страцинська І.А.. 2013

                                           © «Новий Світ -2000», 2013.

 

АНОТАЦІЯ

«Тлумачний словник кулінара» − україномовне інформаційно- дидактичне видання спеціального призначення, підготовлене авторами-укладачами Висоцькою Л.Є., Страцинською І.А., друкується вперше в Україні (2007 р. − 510с.) на допомогу спеціалістам у сфері кулінарії, є корисним інформаційно-дидактичним матеріалом як для учнів (студентів), так і для викладачів, може використовуватись у процесі навчання фахівців кулінарного профілю та з метою поглиблення власних знань, для самоосвіти.

Дане видання розкриває зміст найбільш уживаних термінів, понять та категорій, які зустрічаються у практичній діяльності україномовного персоналу закладів харчування та кожного, хто вивчає українську мову і цікавиться приготуванням різноманітних страв. Введено також терміни і поняття, які входять в систему інших наук (культурології економіки, філології, біології, хімії, фізіології та гігієни), але входять у „коло інтересів” сучасного спеціаліста з харчування,

«Тлумачний словник кулінара» розрахований на викладачів, майстрів виробничого навчання, працівників методичних служб, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації, післядипломної освіти педагогічних працівників, учнів(студентів) навчальних закладів торгівлі та технологій харчування, широке коло читачів, що мають бажання порозумітися з україномовним персоналом закладу харчування. Подібної літератури в Україні не існує.

Автори-укладачі: Висоцька Л. Є., Страцинська І. А.

м. Одеса