VT Farm - шаблон joomla Форекс

Передмова (0)

        Для сприяння розвитку всіх сфер живої літературної українськоїмови і активному її функціонуванню кожному сучасному спеціалісту доцільно і корисно для покращання самопрезентації поліпшити власні знання з державної мови, попрацювати над тим, щоб вживати у мові слова у відповідному значенню, тому необхідно сприяти постійному поповнюванню кожним активного словникового запасу, і це допомагає зробити наш невеличкий тлумачний словничок. Саме тому і створюються різноманітні словники, посібники і довідкові видання, що призначені для тих, хто обрав своєю професією не мовознавство, але мають використовувати мовні засоби задля спілкування, такі, як «Тлумачний словник кулінара».

Кожна мова має свою специфіку, тому не мовознавцю користуючись лише традиційними словниками, не так просто зразу відчути особливості живої мови, слововживання, відтінків значення слів, важкувато зразу почати активно вживати нові для людини слова чи слова, щодо значення яких не має впевненості. Задля допомоги людині, професія якої і щоденні заняття не пов’язана з лінгвістикою, мають виникати спеціальні, спрямовані на задоволення потреб і вирішення потреб саме певного прошарку населення видання (спеціально підібраний довідковий матеріал, посібники, різноманітні словники тощо).

Ви тримаєте в руках видання, що містить корисний довідковий матеріал для навчальних закладів кулінарного профілю, використання якого допомагало учням, студентам та педагогам, після того, як він поповнив бібліотечку нашого ДПТНЗ „Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування”. «Тлумачний словник кулінара» − це не традиційний тлумачний словник, а спеціально підібраний певний корисний мовленнєво-інформаційно-дидактичний матеріал, упорядкований з урахуванням більшості побажань та пропозицій майбутніх користувачів. Ця книжечка ні в якій мірі не претендує на те, щоб нав'язувати та встановлювати якісь певні сталі норми слововживання. Вона, торкаючись сфери інтересів тих, професійна діяльність яких пов’язана з кулінарією та харчуванням, зорієнтована на динамічність живої мови і зафіксовує ті варіанти вживання слів, які на даний момент існують у живій мові україномовного населення. Звісно, якщо мова йде про приготування різноманітних страв та адаптації кулінарних традицій різних народів, то не можуть не з’являтися у тих чи інших варіантах слова з мов інших народів та не може не спостерігатися вплив тієї чи іншої мови (і ситуація щодо цього може весь час змінюватися у тому чи іншому напрямку).

«Тлумачний словник кулінара» спочатку спеціально ретельно розроблявся для учнів і студентів нашого училища з врахуванням виникаючих вимог часу і спеціальних потреб, тому обов'язково стане у нагоді кожному не байдужому спеціалісту, який намагається весь час працювати над підвищенням власного професіоналізму, власної ерудиції.

Найголовніший і найцінніший скарб країни − це ті спеціалісти- митці, справжні маестро своєї справи, якими може пишатись країна. Щоб допомогти спеціалісту подолати труднощі щодо демонстрації власних досягнень та взагалі подолати проблеми у спілкуванні державною мовою країни, де проживає, маємо поповнювати наш власний словниковий запас новими словами і працювати над активним введенням їх у щоденне спілкування. Водночас маємо враховувати що живу професійну мову створюють спеціалісти, які щодня спілкуються завдяки ній. Тож жива мова, мова тих, хто нею спілкується − це наша скарбниця, до якої маємо відноситися з повагою. А жива мова професіоналів, утворюючи певний шар у загальній скарбниці нашої мови, існує, живе і постійно змінюється саме завдяки україномовним спеціалістам, професіоналам, і найкращі приклади її можемо спостерігати, слухаючи радіопередачі, телепередачі, виступи та вислови спеціалістів, висловлені враження учнів та студентів, відвідувачів закладів харчування та презентацій, читаючи україномовну пресу, художню та спеціальну літературу − мовленнєвого матеріалу безліч!

Слід також звертати увагу на те, що сучасні роботодавці, які враховують можливість різноманітних умов праці і досить часто висловлюють побажання, щоб випускник не лише міг гарно все зробити руками, а і розповісти, уміти висловлювати свої думки і, якщо це необхідно, зробити якісь пояснення.

Запропонований «Тлумачний словник кулінара» призначений як для учнів, так і для спеціалістів, викладачів, що спеціалізуються у сфері кулінарії та суміжних. Він може використовуватись як у процесі навчання, так і з метою покращення, поглиблення власних знань, для самоосвіти.

Сучасний спеціаліст-професіонал − людина, обізнана не лише у вузько професійному напрямку, а така, яка володіє широким спектром інформації, яку творчо застосовує у своїй справі, і це також враховувалося під час створення нашого словника.

Естетичне оформлення страв та сервірування столу у наш час потребує інформованості з деяких головних загальнокультурних питань, тому до словнику увійшли також і слова, що мають відношення до культурології, мають відношення до різноманітних соціокультурних понять, явищ.

Ми розуміємо, що ніколи не було створено жодної речі чи написано хоч якоїсь одної книжки, яка б всім сподобалася: завжди комусь вона подобалася, а комусь і ні (всі люди різні, і їх уподобання та уявлення про гарне теж). Якщо ж нічого не робити, не виникне жодних зауважень. Але і не виникне взагалі нічого. Тож, якщо хочемо щось мати, маємо ризикувати отримати різноманітні відгуки, серед яких не всі можуть бути схвальними, але не це має бути для нас головним. Головне - можливість опанування живої мови, яку мають ще не всі фахівці, і спроба їм допомогти. Одна мудра людина висловлювалася з цього приводу: „Як навчитися вільно володіти мовою? Уважно вчитуйтеся у те, що пишуть люди, уважно прислухайся скрізь до того, що і як люди говорять, і почнете вільно, без напруги, висловлювати свою думку”. Жива мова − це не лише надрукована збірка страв чи спеціальні видання, які мають читати, прагнучи зрозуміти, про що у них йдеться (і було б дуже добре розібратися допомогти!). Живою мовою спілкуються на роботі та вдома, працюючи, готуючи їжу чи відпочиваючи. Жива мова існує і має існувати у різних сферах, різних прошарках, тим більше мова народу, з найдавнішими кулінарними традиціями, кухня якого (і це загальновизнано!) серед найкращих у світі.

У нашому «Тлумачному словнику кулінара» для зручності користування слова подані в алфавітному порядку, що зафіксовано в „Змісті", де наводяться номера сторінок, на яких починаються слова з певної літери (А... Б ... тощо). Якщо слово багатозначне (тобто можевживатись у різних значеннях), то вказуються його значення (з номерами: 1)... 2)... і т. ін). У деяких випадках надається інформація щодо походження слів, щодо того, з якої мови прийшло певне слово, наводяться приклади вживання слів (інколи декілька прикладів вживання слова у якомусь певному значенні, між якими побачите позначку: ↔. Оформлюючи святковий стіл, святкові страви досить популярним стає використання текстів різноманітних казок, уривки з яких теж використовуються нами у наведених прикладах слововживання. Щоб привернути увагу молоді, зацікавивши читанням україномовної художньої літератури, поряд з уривками наводяться прізвища авторів, з творами яких українською мовою читачі можуть пізніше самостійно ознайомитись, знайшовши їх у каталогах бібліотек, книгарнях тощо.

Крім основного мовленнєвого матеріалу існують ще й Додатки. Там також поміщено корисну інформацію: маються додаткові невеличкі словнички для користувачів, які складаються зі слів, переклад і вживання яких найчастіше викликали певні проблеми у двомовному чи багатомовному товаристві; знайдуться зразки українського фольклору, які за певних умов можуть статись у нагоді; мається ще деяка корисна інформація, що подана у вигляді таблиць.

Висоцька Л.Є., Страцинська І.A.