VT Farm - шаблон joomla Форекс

Умовні позначення та примітки (0)

 − позначка, після якої йде наявна інформація (тлумачення значення, приклади слововживання і т. ін.) про слово чи словосполучення

підкреслена голосна буква у словах - це та, на яку падає наголос, наприклад: Абрикотин; така позначка пропонується для зручності користування, щоб наголос не плутався з апострофом

() − у дужках подаються різноманітні примітки

ч.р.  чоловічий рід

ж.р. − жіночий рід

с.р.  середній рід

Пояснюване слово чи словосполучення пишеться шрифтом більшого розміру, ніж інший текст, наприклад: абрикотин (ч.р.) Абрикосовий лікер.

розмовне  тобто таке, що здебільшого вживається лише у побутовому спілкуванні

1)..., 2)... і т. ін.  нумерація пояснень значень слів, якщо слово багатозначне (тобто, якщо слово має більше одного знамення, і може вживатися у якомусь із них)

→ позначає відповідні попередньому слову утворення, утворення від певного попереднього слова, яке поміщене без такої стрілочки

↔ ставиться між різними прикладами вживання слова у мові

і т. ін.  і таке інше

(з французької мови), або (з арабської мови) тощо − для зручності повністю вказується мова, з якої слово прийшло в українську

Примітки „З усних вражень", „З усних коментарів” і т. ін. − це результат того, що після великої кількості різноманітних презентацій, професійних конкурсів, різноманітних свят, відкритих уроків таінструктажів, на яких чи після яких відбувається не лише демонстрація та дегустація страв, а і обговорення їх властивостей майстрами-професіоналами, викладачами, учнями та відвідувачами. Це також цінний матеріал, приклади використання у нашому житті живої української мови.

Щодо вживання великої чи маленької букви на початку у назвах страв чи вин, то можна спостерігати певну тенденцію: якщо слово вживається у тексті у значенні власної назви (приклад слововживання: Але "Шато-Ікем", що випускався в дагестанських раднархозах, ніколи не мав нічого спільного з винами із Сотерну), то пишеться велика літера, якщо ж слово набуває загального значення (тобто мається на увазі, що „їх таких кілька, більше, ніж один”), то на початку слова пишеться маленька літера (приклад слововживання: Там було дуже багато різного вина, але здебільшого таківина, як мускати, алеатіко, ізабелла).